Close

طراحی وب سایت شرکت شهرسازی و معماری – فضازیست

  • آدرس وب سایت آدرس وب سایت: www.fazazist.com
  • عنوان پروژه عنوان پروژه: فضازیست
  • نوع پروژه نوع پروژه: شرکتی
  • نوع طراحی طراحی به صورت اختصاصی
  • مدت زمان اجرا مدت زمان اجرا: 25
  • خدمات ارائه شده در پروژه خدمات ارائه شده: طراحی سایتچند زبانهارتقا امنیت
  • تخصص های به کار رفته در پروژه تخصص های به کار رفته: PHPJavaScriptHTML5CSS3Jquery