Close

طراحی وب سایت چند زبانه، تولید کننده صنایع روشنایی – سوتارا

  • آدرس وب سایت آدرس وب سایت: www.sootara.ir
  • عنوان پروژه عنوان پروژه: سوتارا
  • نوع پروژه نوع پروژه: شرکتی
  • نوع طراحی طراحی به صورت اختصاصی
  • مدت زمان اجرا مدت زمان اجرا: 45
  • خدمات ارائه شده در پروژه خدمات ارائه شده: طراحی سایت
  • تخصص های به کار رفته در پروژه تخصص های به کار رفته: PHPJavaScriptHTML5CSS3BootstrapJqueryWordPress